. Často se nám předhazuje domnělý souboj mezi námi, jednotlivci, a společností, které jsme součástí. Je to odvěký spor. Individualita…

Read more