Kdo je víc?

Často se nám předhazuje domnělý souboj mezi námi, jednotlivci, a společností, které jsme součástí. Je to odvěký spor. Individualita vs. kolektiv, jedinečnost vs. Univerzálnost. Chaos vs. Řád. Stejný souboj se odehrává dennodenně, v každé naší interakci s okolním světem. Internet dokáže být silným nástrojem individuality proti společnosti. Otázkou je, jestli je to dobře. Jestli by nám všem nebylo bez internetu lépe? Samozřejmě asi nebylo, neboť spousta věcí je díky němu mnohem jednodušších. Avšak stejně jako se věci stávají jednodušší, je třeba jich naprat do našeho omezeného času více. Dříve jsme stihli jednu věc a tu jsme dělali celý den – třeba orali pole. Dnes zvládnete orat pole, zalévat jej, sázet, zahrabat a ještě k tomu si u toho přečtete knihu a poslechnete rádio. A to je jenom opravdu malý výčet činností, které můžete dělat za ten samý čas.
linkedin online

ČAS – čas na přemýšlení

Tím, že máme více času, se také začínáme zabývat i o něco jiného než je chleba na stole a střecha nad hlavou. Proč jsme takoví, jací jsme? Co je našim údělem? Co je našim cílem? Mohli bychom napsat knihy a stejně bychom neobsáhli všechno. Individualita se tady v tomto momentu zrodí. Dokud nemáme volný čas, jsme jako stroje, kolečka v jedné velké mašinérii. Aby panství mohlo vzkvétat, musí rolnictvo (nikoliv rolníci Adam, Pepa a Josef, ale ROLNICTVO) makat na poli, aby bylo jídlo. Protože bez jídla není panství. Neexistuje nějaká individualita v davu, buď si individuální, ale až po práci. Je to prostě rolnictvo a nic víc nezajímá. Pak je nějaké vojsko, rytířstvo apod. Zde už je individualita větší, pokud se tedy bavíme o rytířích, minimálně mají více času na to o tom všem přemýšlet. No a v čele panství je nějaký pán. Ten má dostatečný prostor na to, aby byl individuální. Proto se ostatně říká, že diktátoři sice osvobodí sebe, ale zotročí všechny okolo.
ležet u pc

Internet pomůže jako pojidlo

Pokud máte individualitu A, která se ráda zajímá o čarodějnictví, ale bohužel se narodila v kultuře křesťanské, ortodoxní křesťanské, kde žádný disent teda nebude. Individualita A si může zvolit – buď bude potlačena v rámci kolektivu, NEBO se vydá na internet a začne hledat podobné, se kterými by se ještě více „utvrdila“ ve svém vlastním já. A přesně proto je internet tak důležitý nástroj při spojování lidí – on je totiž spojuje napříč společenským spektrem na základě jejich společných zájmů, koníčků, oblečení, víry. A to je to nejcennější, co nám internet může dát.