Dobrovolnictví jako poslání


ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Společenství ADRA aktivně pomáhá nejen v zahraničí, ale také i v České republice od roku 1922. V současné době disponuje 11 dobrovolnickými centry, které se zaměřují především na pomoc seniorům v domovech důchodců, dětem v dětských domovech, těžce nemocným lidem ležícím v hospici a postiženým lidem.
domov důchodců
Nyní pomáhá v této organizaci 1 832 pravidelných dobrovolníků, kteří se dobrovolně, bez nároků na finanční odměny či jiné výhody věnují ostatním lidem, kteří jejich pomoc potřebují. Sdílí s nimi svůj volný čas, protože chtějí být užiteční.
Dobrovolníkem se může stát občan nad 15 let, bez záznamu v Rejstříku trestů.  Organizace ADRA působí v Ostravě, Brně, České Lípě, Českých Budějovicích, Havířově, Chomutově, Plzni, Praze a ve Znojmě, Valašském Meziříčí, Zlíně a Frýdku-Místku.
natažené ruce

Co mohou dobrovolníci dělat s klienty v jednotlivých setkáních?

·         povídat si s nimi
·         chodit s nimi na procházku
·         hrát s nimi společenské hry
·         podnikat výlety do okolí
·         doprovázet je na různé akce
·         společně číst knihy