Dobrovolnictví jako poslání


ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Společenství ADRA aktivně pomáhá nejen v zahraničí, ale také i v České republice od roku 1922. V současné době disponuje 11 dobrovolnickými centry, které se zaměřují především na pomoc seniorům v domovech důchodců, dětem v dětských domovech, těžce nemocným lidem ležícím v hospici a postiženým lidem.
domov důchodců
Nyní pomáhá v této organizaci 1 832 pravidelných dobrovolníků, kteří se dobrovolně, bez nároků na finanční odměny či jiné výhody věnují ostatním lidem, kteří jejich pomoc potřebují. Sdílí s nimi svůj volný čas, protože chtějí být užiteční.
Dobrovolníkem se může stát občan nad 15 let, bez záznamu v Rejstříku trestů.  Organizace ADRA působí v Ostravě, Brně, České Lípě, Českých Budějovicích, Havířově, Chomutově, Plzni, Praze a ve Znojmě, Valašském Meziříčí, Zlíně a Frýdku-Místku.
natažené ruce

Co mohou dobrovolníci dělat s klienty v jednotlivých setkáních?

·         povídat si s nimi
·         chodit s nimi na procházku
·         hrát s nimi společenské hry
·         podnikat výlety do okolí
·         doprovázet je na různé akce
·         společně číst knihy

Jak je dobrovolnictví časově náročné?

Žijeme v hektické době, ve které se každý stará jen sám o sebe. Zajisté patří mezi viníky zvyšující se nároky na pracovní výkonost, ale pokud člověk chce, tak si může vyhradit alespoň kousek svého času na pomoc druhým. Dobrovolnictví není časově podmíněno, docházet za svým klientem můžete jednou za týden, ale také každý den. Všechno záleží na vaší ochotě a dostatku času. Věřte, že nakonec nepomůžete jen klientovi, ale především sobě samému.  Konečně si uvědomíte nejdůležitější hodnoty života a navíc naleznete nového kamaráda či kamarádku.
velká nemocnice

Musím projít nějakým vstupním pohovorem?

Jednoznačnou odpovědí je samozřejmě ano. Bude vás „zkoušet“ koordinátorka dobrovolníků společnosti ADRA, která se snaží odhalit možné nekalé úmysly.  Pokud jste čestní a máte dobré záměry, jistě pro vás nebude pohovor žádnou překážkou. Mezi typické otázky, které v pohovoru zazní, patří např. dotaz ohledně časových možností, o vaší motivaci k dobrovolnictví, o vašem očekávání atd. Poté musíte správně vyplnit písemný test, který se táže na váš zdravotní stav, na vaše zájmy atd.