Proč je důležitá evidence zakázek

Hned na začátek je nutné zmínit, že povinnost vést evidence zakázek je dána zákonem, konkrétně zákonem o podnikání. Ten nařizuje, že ji musí mít všichni podnikatelé, ať už je jejich firma jakkoliv velká.

evidence1

Otázkou však je, zda by ji firmy vedly i v případě, že by to neměly nařízeno. A odpověď zní, že naprostá většina by ji buď nevedla oficiálně, nebo vůbec. Proč? Protože právě z této evidence se počítají daně, které musí firma odvést. A je jasné, že čím více peněz vydělala, tím větší bude částka, kterou na daních zaplatí.

Co se však stane v případě, že nebude možné dohledat, kolik skutečně vydělali? Naprostá většina podnikatelů přizná pouze takovou část svých výdělků, aby nevzbudila podezření úřadů. Zbytek jednoduše nepřizná.

Co takový postup přinese? Především podnikatelům to, že zaplatí méně na daních. A to je sice pro podnik, a především pro jeho majitele, dobrá věc, avšak co si málokdo uvědomuje je fakt, že v celkovém obrazu to již tak příznivé není. Proč?

Asi každý ví, že peníze z daní jdou do státního rozpočtu, ze kterého jsou pak financovány nejrůznější věci. Mimo jiné také například výplaty důchodcům, státním zaměstnancům a nejrůznější podpory například pro zemědělce, zasažené suchem. Co se však stane, když se vybere na daních méně peněz?

evidence2

Je to jednoduché: bude méně peněz ve státním rozpočtu, to znamená, že bude méně na nutné výdaje a tím pádem se státní dluh bude zvyšovat. A že toto rozhodně není příznivá situace, s tím souhlasí asi každý.

Aby se této situaci předešlo, je právě nutné evidovat veškeré zakázky, které daný podnik má. Stát tak má jistotu, že nebude na svých právech krácen a že do státního rozpočtu skutečně poputuje vše, co tam poputovat má.

Takže ačkoliv je to rozhodně nepříjemná povinnost, pomáhá státu k tomu, aby mohl fungovat. A to je něco, na čem bychom se měli podílet všichni bez rozdílu. A bez ohledu na naši touhu zvyšovat své osobní bohatství.