. Druhů tanců je hodně. Jen základní rozdělení je poměrně obsáhlé. Jaké základní rozdělení tedy známe?         I.            Moderní tance…

Read more

. Voda je tekutina, kterou používáme bezpochyby denně.Kromě základního příjmu tekutin v podobě vody kterou pijeme, ji využíváme na řadu…

Read more